Wat is Integratief?

Binnen de integratieve coaching worden kinderen gezien als integrale wezens met emotionele, sociale, gedragsmatige, spirituele, lichamelijke en mentale dimensies. De integratieve zienswijze gebruikt de zes basistherapiemodellen (psychodynamisch, gedragstherapeutisch, medisch, stress, systeemtherapeutisch en transpersoonlijk) en voegt hier nog een overstijgende werkwijze aan toe: Het kind is het meest deskundig ten aanzien van zichzelf en zijn probleem; alleen weet hij of zij dit vaak nog niet. Ouders, school en andere verzorgers of hulpverleners rondom het kind zijn ervaringsdeskundigen van de buitenkant van het kind, en kunnen vaak cruciale informatie over het kind geven aan de coach.

Maar het meest deskundig over zichzelf en wat er van binnen gebeurd is het kind zelf en dit betekent:

* Het kind weet bewust of onbewust welk probleem hij of zij heeft;
* Het kind heeft het vermogen om het probleem zelf op te lossen met de hulp uit de binnenwereld (eigen hulp- en krachtbronnen) en de buitenwereld (de leefomgeving);
* Het kind doet dit op zijn/haar eigen manier en met de middelen die hij of zij zelf kiest

Hoe gaat dat in zijn werk?

Bij het intakegeprek wordt met beide ouders gezamenlijk besproken wat de visie op het probleem of de klacht van het kind is en wat de individuele ervaringen hiermee zijn. Het kind is daarbij niet aanwezig. Ik heb een fijne spreekkamer, waar je je op je gemak kunt voelen en ik heb alle aandacht voor de problemen waar jullie op dit moment tegenaan lopen.

Daarna volgt de exploratiefase van 5 sessies met het kind. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei hulpmiddelen, zoals; knuffels, verkleedkleding, darten, spelletjes, speelgoed en eventueel meegebracht materiaal van het kind. Een kind mag bij mij volledig zichzelf zijn en kiest zelf het materiaal waarmee het wil spelen. Om het kind optimaal te kunnen helpen sluit ik volledig aan bij de communicatievorm van het kind. Kinderen kunnen praten, maar sommigen zwijgen liever. Kinderen kunnen spelen, maar sommigen lezen liever een boekje. Kinderen zijn bereid om naar een kindercoach te gaan, maar sommigen willen niet. Alle kinderen hebben recht op een speciale, op hun behoefte toegespitste benadering.

Na deze exploratiefase volgt een afrondend gesprek met de ouders over wat ik gezien heb in het therapeutisch spel en geef ik handvatten mee om het kind het beste te ondersteunen. De laatste sessie met het kind is een afrondende sessie waarin ik samen met het kind nog een keer alles naloop wat het heeft geleerd. Indien nodig kan het pakket uitgebreid worden met extra’s sessies, maar in de meeste gevallen is dit niet nodig.