Het begrip ‘hooggevoelig’ (of ‘hoogsensitief’) is een vertaling van het Engelse highly sensitive, een term geïntroduceerd door Amerikaans psycholoog Elaine N. Aron. Aron concludeerde dat een bepaalde groep mensen beschikt over een natuurlijk temperament om veel dingen op te merken, en daarover diep te reflecteren.

Kenmerken

Dit zijn de kenmerken van een hooggevoelig kind zoals Elaine Aron die noemt in haar boek ‘Het hoogsensitieve kind’:

 • Snel schrikken
 • Last hebben van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid
 • Niet van grote verrassingen houden
 • Meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf
 • Lijkt gedachten te kunnen lezen
 • Moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd gebruiken
 • Elk vreemd geurtje ruiken
 • Een scherpzinnig gevoel voor humor hebben
 • Intuïtief lijken
 • Moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
 • Moeite met grote veranderingen
 • Zich willen verkleden als kleren nat of zanderig zijn geworden
 • Veel vragen stellen
 • Een perfectionist zijn
 • Oog hebben voor het verdriet van anderen
 • Meer van rustige spelletjes houden
 • Diepzinnige, beschouwende vragen stellen
 • Zeer gevoelig zijn voor pijn
 • Slecht tegen een luidruchtige omgeving kunnen
 • Oog hebben voor detail (iets wat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.)
 • Beter presteren wanneer er geen vreemden bij zijn
 • De dingen intensief beleven

Wat betekent Hooggevoelig zijn?

Hooggevoelig zijn betekent dat je veel waarneemt en diep nadenkt. Een hooggevoelig kind is zich vaak bewust van alles wat zich in zijn omgeving voordoet. Hij/zij heeft een zeer gevoelig zenuwstelsel en is in staat om subtiele signalen waar te nemen die anderen niet direct zullen opmerken. Daardoor raakt het eerder overweldigd door bijvoorbeeld geluid, fel licht en geuren. Maar ook door bijvoorbeeld lawaai in de klas, boosheid bij mensen of drukke ruimtes.

Hooggevoelig is een karaktereigenschap met vele kwaliteiten. Voor kwaliteiten geldt dat die allereerst bevestigd en gekend moeten worden, om vervolgens tot ontplooiing en ontwikkeling te kunnen komen. Een kind dat op een eigenschap afkeuring krijgt, zal deze als negatief gaan zien en wegstoppen of onderdrukken. Hooggevoelige kinderen beschikken over kwaliteiten die in onze snelle, mondige maatschappij niet altijd direct of niet altijd door iedereen op waarde worden geschat. Het is daarom zaak dat een hooggevoelig kind in de opvoeding veel bevestiging krijgt in wie hij/zij is, zodat de kwaliteiten, naarmate hij/zij opgroeit, tot bloei kunnen komen.

Het is belangrijk dat ouders hun kind woorden geven voor de gevoelens, voor alles wat hij/zij opmerkt en waar hij/zij over nadenkt. Er gaat zó veel om in een hooggevoelig kind, aan gevoelens en gedachten – als dat onvoldoende benoemd en bevestigd wordt, kunnen er op een gegeven moment angsten ontstaan, teruggetrokken gedrag, druk gedrag, veel boosheid, of drukte in het hoofd. Een ouder die zijn/haar kind bevestigt, creëert een veilige leefomgeving met wederzijds vertrouwen, en dat heeft een gevoelig kind nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Twee uitingen

De kenmerken kunnen op twee manier tot uiting komen in gedrag:

Het hooggevoelig (stil-gevoelige) kind
Zodra dit kind vanuit zijn gevoeligheid contact legt met de wereld om hem heen, treedt er een remming van gedrag op.

Het hoogstimulatieve (druk-gevoelige) kind (ook wel ‘hooggevoelig met een sterke wil’ genoemd)
Zodra dit kind vanuit zijn gevoeligheid contact legt met de wereld om hem heen, treedt er een activering van gedrag op.