Hooggevoelig met een sterke wil

Gevoeligheid ofwel ‘voelen’ is één van de basale eigenschappen waar allerlei kwaliteiten aan verbonden zijn en ook schaduwkanten. Dankzij het feit dat ‘voelen’ onderdeel uitmaakt van onze persoonlijkheid, zijn wij in staat om ons met anderen te verbinden. ‘Voelen’ is essentieel om sociaal vaardig te kunnen zijn. Mensen kunnen laaggevoelig, gemiddeld gevoelig of hooggevoelig zijn.

Wilskracht ofwel ‘willen’ is óók één van onze basale eigenschappen waar eveneens allerlei kwaliteiten en schaduwkanten aan verbonden zijn. Dankzij het feit dat ‘willen’ onderdeel uitmaakt van onze persoonlijkheid, zijn wij in staat om ons van anderen te onderscheiden. ‘Willen’ is essentieel om je eigen, unieke weg te kunnen bewandelen. Mensen kunnen laag wilskrachtig, gemiddeld wilskrachtig of in hoge mate wilskrachtig (strong-willed ofwel sterk van wil) zijn.

Wanneer een kind zowel hooggevoelig als strong-willed is en het raakt (vanuit die hooggevoelige kant) overspoeld/gespannen/overprikkeld door een teveel aan onverwerkte indrukken, dan zal zich dit vaak via de schaduwkant van strong-willed manifesteren. Dan uit het kind de spanning door bijvoorbeeld opstandig, vurig gedrag. Daardoor herkennen buitenstanders vaak niet dat het kind eigenlijk gespannen is en reageren ze vaak op een averechtse manier, zoals bijvoorbeeld boos worden, straffen of negeren. Dit komt bij een hooggevoelig kind diep binnen en daardoor raakt het nog meer overstuur of wordt het gedrag nog meer opstandig, vurig.
 
Wat ouders vaak minder goed weten, is dat het andersom ook zo werkt. Namelijk, op een hooggevoelig kind hebben positieve invloeden een dieper en langduriger effect. Als bijvoorbeeld een hooggevoelig kind te horen krijgt hoe blij iemand is met de hulp die het hooggevoelig kind zojuist geboden heeft, dan komt dit bij een hooggevoelig kind dieper binnen. Ook heeft dit een langduriger positief effect op het functioneren van het kind dan bij een gemiddeld gevoelig/sensitief kind. We weten dit met name dankzij de onderzoeken over vantage sensitivity van Michael Pluess, phd aan de Queen Mary Universteit van Londen.
 

Soms zijn er dagen waarbij je het gevoel hebt een politieagent te zijn i.p.v. iets positiefs te zeggen tegen je kinderen. Met onderstaand dankbaarheidsritueel zorg je als gezin dat je dagelijks positieve invloed hebt op elkaar. Dat heeft met name voor de hooggevoelige (dus ook de hooggevoelige & strong-willed) gezinsleden een diep en langdurig positief effect op het welbevinden en het functioneren.

Stilstaan bij waar je dankbaar voor bent, is een belangrijke factor om geluk in je leven te ervaren. Dat blijkt uit de wetenschappelijke studies van Sonja Lykbomirsky (the how of happiness).

Dankbaarheidsritueel

Het dankbaarheidsritueel is heel simpel en werkt als volgt:

  • Je start vóór of begint hiermee de avondmaaltijd.
  • Elk gezinslid is om de beurt aan het woord.
  • Wanneer jij aan de beurt bent, doe je een rondje waarbij je elk ander gezinslid vertelt waar je de ander oprecht (!) dankbaar voor bent. Het kunnen heel kleine dingen zijn als ‘de kus die je me gaf’ of ‘dat je opstond toen ik het je vroeg’ of ‘dat je op tijd klaar stond’ etc. Het kunnen ook grotere dingen zijn zoals ‘dat je me troostte’ of ‘dat je me verwende met mijn lievelingsmaaltijd’. Of je zegt iets over wat de ander voor jou betekent : “ik ben zo blij dat jij er bent”, “als ik jou zie, word ik altijd vrolijk” of “als jij lacht, moet ik ook altijd lachen” etc.
  • In het begin kan het een beetje wennen zijn, zeker als je niet gewend bent uit te spreken waar je dankbaar voor bent. Soms is het, met name voor kleinere kinderen, lastig om op je beurt te wachten. Gebruik dan bijvoorbeeld een praatstok (maak samen met je kinderen een leuke en vrolijke praatstok).

Kijk voor meer informatie op www.gevoeligheidgrootbrengen.nl. Hier kun je het boek “Het hooggevoelige kind met sterke wil” en “draakje vurig” bestellen.

Add A Comment